Grafisk profil // Sex & Samfunn

Kategori Grafisk profil Illustrasjon

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Sex og samfunn ble etablert i 1971 og har kontinuerlig modernisert seg. Som et ledd i fornyelsen var det viktig å tydeliggjøre og forenkle profilen for å gjøre organisasjonen mer tilnærmelig og tjenestene enda mer tilgjengelige.

Hubster revitaliserte logo og grafisk profil i tett samarbeid med Sex & Samfunn. I tillegg ble det utviklet et illustrasjonsbibliotek, som ble en sentral del av organisasjonens nye profil. Illustrasjoner ble brukt fordi organisasjonen behandler temaer som oppleves som sensitive og tabubelagte. Ved å bruke illustrasjoner kan Sex & Samfunn bruke rike visuelle referanser samtidig som at de holder en fornuftig avstand til ting som er private, intime og sensitive. Slik kan organisasjonen kommunisere med målgruppen på en god måte.

Illustrasjonene brukes i dag i undervisning på skoler og i kommunikasjon i alle kanaler og sammenhenger.

“Med den nye grafiske profilen har vi fått en mer helhetlig måte å kommunisere på, og våre kommunikasjonsansatte har fått enkle og gode verktøy. Hubster løste oppgaven på en god måte, som hjelper oss med å kommunisere om sensitive temaer til målgruppen.”, sier daglig leder i Sex & Samfunn, Maria Røsok.

Mennesker i alle farger
To jenter kysser
Penis